Ülitihe robotparkimine – revolutsioon automaatparkimises

Šveitsi ettevõte arendas välja automaatparkimise süsteemi. Enam ei ole vaja parklates sooritada tülikaid manöövreid . Süsteem tagab suure parkimiskiiruse (auto jäädvustatakse vähem kui minutiga) ja ruumi kokkuhoiu (kokkuhoiu kasv kuni 400%), mugavuse (pargib süsteem mitte inimene ise) ning kasu on ka ökoloogiline (süsteem aitab vähendada CO2 heitgaaside väljapaiskamist). Ettevõte on huvitatud rahvusvahelise koostöö tegemisest ehituse või logistika valdkonnas välja arendatud toote litsenseerimiseks või süsteemi osade kokkumonteerimiseks.

Linnades on sageli tarvis lisaparklaid, eriti ruumi säästvaid lahendusi, et parandada kasutajate mugavust. Käesolev süsteem suudab hõlmata kõiki lahendusi ühekorraga. Väljatöötatud lahendus kasutab kaasaegset robootikat, mida on kombineeritud omakorda skaneerimise ja mõõtmise süsteemiga automaatseks parkimiseks ning sõidukite virtuaalseks salvestamiseks. Kõrge sõidukitevaheline tihedus ja sellest tulenev ruumi kokkuhoid saavutatakse arvutipõhise jaotussüsteemi alusel, mis suudab eristada erinevas suuruses ja erineva kujuga sõidukeid. Kompaktsalvestus tõstab parkimise efektiivsust ruumi kokkuhoiu mõttes 400% võrreldes tavaparkimisega. Pinnale mõõtmetega 20×20 meetrit on sel moel võimalik parkida kuni 300 autot,  muutes parkimise ka majanduslikult tulutoovamaks.

Automaatparkimise kirjeldus

Sõiduvahendi sisenemisel parklasse skaneerib kõrgtäpne mõõtmissüsteem koheselt ja ülitäpselt sõiduki geomeetriat. Seejärel kontrollib süsteem, kas käsipidur on peale jäetud. Kui sõidukis olijad on sõiduki juurest lahkunud, sõiduk tsentreeritakse ja joondatakse. Siis haaravad sõiduki rehvidest ettevaatlikult kinni parkimisrobotid (CPR),  kergitavad seda mõned sentimeetrid ülespoole ja paigutavad auto kahele arvuti poolt juhitavale suure kiirusega liikuvale platvormile. Samaaegselt horisontaalse liikumisega saab nüüd sõidukit liigutada ka vertikaalsihis.

Tehnilised elemendid

Laserkiirega kontuuri mõõtmine: sõiduki ulatuse skanneerimine ja mõõtmine.

Automaatselt tsentreeriv seade: joondab sõiduki.

Autoparkimisrobot: robot haarab sõidukil rehvidest ja hiivab selle teisaldusaluste kaudu tõsteplatvormile.

Kaksiktõstuk: kaks ühes ja samas šahtis ning kahel tõseplatvormil asuvat lifti, kummagi peal autoparkimisrobot.

Keskjuhtimissüsteem (CCS): süsteemi osade integreerimiseks.

Süsteemi omadused

Parkimise kiirus:  süsteemi innovaatilisus seisneb selles, et üks tsükkel kestab vähem kui 60 sekundit; tsüklisse jääb nii sõiduvahendi initsialiseerimine kui ka turvaline transport uute parameetritega asukohta koos süsteemi lähtestamisega. Kaksiklift võimaldab kummalgi parkimisrobotil liikuda sünkroonselt.

Turvalisus

Inimese sekkumine ei ole vajalik, süsteemi salvestatakse kõik sõiduvahendite mahapaneku ja ülestõstmise kohad ja samuti reserveeritakse enne kindel turvatud ala.

Keskkonnasõbralikkus

Peale CO2 emissioonide vähendamise vabastab võimalus autosid koondada linnas ka rohkem rohelisi alasid ja vähem autosid peab parkima garaažidesse.

Allikas: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/services/technology-market/ict-industry-services

Kommenteerimine on suletud