Lühidalt raamprogrammist

Aasta jooksul osalesid ELi 7. raamprogrammi (2007–2013) erinevatel konkurssidel 299 Eesti taotlejat, neist 68 osutusid edukaks. Euroopa Komisjoni poolne toetus kasvas 8,66 miljoni euro võrra. 15. novembri seisuga osaleb erinevates projektides 286 Eesti organisatsiooni. Eesti osalusega taotlused on olnud jätkuvalt kõrge edukuse määraga (Eesti 23,7%; ELi keskmine 22,47%; kõigi taotluste keskmine 22,58%). Võrreldes Eesti positsiooni teiste EL-27 riikidega näeme, et kui Euroopa Komisjoni poolne rahastus Eestile (46,5 miljonit eurot) moodustab 0,3% kogueelarvest, siis täistööajaga teadlaste arvust moodustab Eesti 0,27%, rahvaarvu poolest 0,27%, ning SKPst 0,1% EL-27 vastavatest näitajatest. Kahe viimase näitaja osas on Eesti eraldi esile tõstetud 12. novembril valminud 7RP vahearuandes, sest need näitajad eristuvad märkimisväärselt Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikide omadest (Interim Evaluation of the Seventh Framework. Report of the Expert Group. Final Report 12 November 2010). Kõige suurem arv edukaid projekte (53) on Eestil VKE toetuseks mõeldud programmis, järgnevad „Tervishoiu“ (32) ja „Teadus ühiskonnas“ (30) programmid. Kui võrrelda Eesti vastavaid näitajaid EL-27 omadega, siis kõige edukam on Eestile kahtlemata olnud  „Teaduspotentsiaali“ programm (5,26% projektidest ning 7,38% eelarvest). Samuti on konkurentsivõimelised olnud sotsiaal- ja humanitaarsuunalised konsortsiumid („Teadus ühiskonnas“ programmis moodustavad edukad projektid 2,51% ning „Sotsiaalmajanduslike ja humanitaarteaduste“ programmis 1,9% EL-27 projektide koguarvust).

Edukad on olnud ka Eesti poolt koordineeritavad projektid – 35 taotlusest olid edukad kaheksa projekti. Kui ELi keskmine edukus on 21,94%, siis Eesti puhul oli see 24,43%. Eesti organisatsioonid koordineerivad projektikonsortsiume järgnevates programmides:

  • „Kosmos“ (EAS – Utilizing the existing and emerging potential of Nordic-Baltic dimension in satellite remote sensing and related fields – NordicBaltSat).
  • VKEde huvides läbiviidavad teadusuuringud (TRV Kliima ASi projekt HESTOR, mille eesmärgiks on uudse soojuse salvestamise lahenduse väljatöötamine ja Ardoran OÜ projekt SafeMetal, mille eesmärgiks on võltsitud euromüntide kindlakstegemiseks uudse signalisatsioonisüsteemi väljatöötamine)
  • „Inimesed“ (Eesti Teadusfondi projekt ERMOS; Tartu Observatooriumi projekt WATERS; SA Teaduskeskus Ahhaa projekt RNEst10; Eesti Maaülikooli projekt AVICONGEN2; Tallinna Tehnikaülikooli projekt MICROFLUCHIP).

Märkimist väärib ka see, et Euroopa Teadusuuringute Nõukogu alustavate teadlaste grandi (ERC StG2010) sai Cambridge’i Ülikoolis töötav Eestist pärit teadlane Toomas Kivisild. Kivisild on teine eestlane, kes on pälvinud ERC alustava teadlase grandi. Sel aastal esitati konkursile pea 3000 granditaotlust, edukaks osutusid neist 427 teadlast 39 riigist.

Järgmine 7. raamprogrammi aastakonverents toimub 10. veebruaril 2011. a Nordic Hotel Forumis. Täpsem info ürituse kohta ilmub uue aasta esimesel nädalal veebilehele www.archimedes.ee/teadus.

Kommenteerimine on suletud