XXII ELi noorte teadlaste konkurss

img_2712XXII ELi noorte teadlaste konkurss toimus Lissabonis 24.–29. septembril 2010 . Esimesed auhinnad pälvisid sellel korral Tšehhi Vabariigist, Poolast ja Ungarist pärit noored teadlased.  Laureaatprojektid, mille raames uuriti füüsikat, bioloogiat ja sotsiaalteadusi, valis 37 riigist pärit 85 projekti seast välja rahvusvaheline žürii. Teiste ja kolmandate auhindade ning rahvusvahelise koostöö auhinna vääriliseks peeti seitset projekti Poolast, Portugalist, Lätist ja Brasiiliast. Suurepärase kvaliteediga innovaatiliste teadusprojektide eest jagasid 51 500 euro suurust auhinnafondi 16 laureaati vanuses 14–21 aastat. Teave võitjate ja kõikide esitatud projektide kohta on kättesaadav veebilehel http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm.

„ELi noorte teadlaste konkurss toob hästi esile noorte parimad teaduslikud saavutused üle kogu Euroopa. Südamlik õnnitlus laureaatidele ja kõikidele osalejatele, kes esindavad suurepäraselt nii oma kooli või ülikooli, riiki või piirkonda kui ka kõiki tänapäeva noori,” sõnas teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn. „Üksnes siis, kui me panustame uusi ideid tulvil noorte andesse ja pakume neile parimaid teadusalase karjääri võimalusi, muudame me Euroopa maailmatasandi teaduskeskuseks ja loome tegeliku innovatiivse liidu. Sellised noored nagu tänased laureaadid hakkavad kujundama meie tulevikku ja mulle tundub, et me oleme heades kätes. Eriti julgustav on näha, et kõik kolm esimest auhinda anti uutest liikmesriikidest pärit tudengitele.“

Hariduse eest vastutav volinik Androulla Vassiliou kommenteeris konkurssi, öeldes: „Teadusvaldkond on meie ühiskonna lakmuspaber. See mõjutab meie kõigi elu: tagab meile tervisliku ja täisväärtuslikuma toidu, parema tervise, rohelisema transpordi, juurdepääsu teabele, kaasaegse muusika, lühisõnumiteenuse, kõrglahutusega telepildi jne. Teadusuuringud on määrava tähtsusega ning seetõttu toetab Euroopa Komisjon ELi noorte teadlaste konkurssi ja investeerib teadusuuringute raamprogrammi, Marie Curie fondi, Erasmuse ja muude programmide kaudu teadustegevusse miljoneid eurosid. Jätkuvalt tuleb panustada parimasse!“

Lissaboni elektrimuuseum on viimaste päevad jooksul võtnud vastu 125 osalejat 37 riigist nii Euroopast kui väljastpoolt, sealhulgas Kanadast, Ameerika Ühendriikidest, Hiinast ja Brasiiliast. 24.–29. septembrini esitasid õpilased rahvusvahelisele žüriile, mille esimeheks oli professor Hagit Messer-Yaron, 85 projekti. Kodumaistel võistlustel olid need projektid juba esimesele kohale tulnud. Teemad hõlmasid suurt hulka teadusvaldkondi: bioloogia, keemia, arvutiteadus, sotsiaalteadused, ökoloogia, matemaatika, materjali-, inseneri- ja arstiteadus. Konkursi tase oli endiselt kõrge. Mitmed varasemad osalejad on oma suured teadusavastused ellu rakendanud või asutanud ettevõtted ja hakanud võistluse jaoks arendatud ideid turule tooma.


Taustteave

Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi asutas Euroopa Komisjon selleks, et lihtsustada sarnaste kogemuste ja huvidega noorte teadlaste koostööd ja kogemuste vahetamist ning anda neile võimalus võtta eeskuju Euroopa kõige väljapaistvamatelt teadlastelt.

Konkursi eesmärk on julgustada teadushuvilisi noori mõtlema tõsisemalt teadlasekarjäärile.

Konkurss on osa ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi programmist „Teadus ühiskonnas”.

Sel aastal andsid ELi auhinna üle Euroopa Komisjoni teadusuuringute peadirektoraadi asedirektor Anneli Pauli ja žürii esimees professor Hagit Messer-Yaron.

Konkursiga tehti algust 1989. aastal 15 riigi osavõtul. Käesoleva aasta XXII konkursist võttis osa 37 riiki ja üks Euroopa Kool.

Kokku osales sellel rahvusvahelisel üritusel algusest peale 2074 osavõtjat (627 tüdrukut ja 1447 poissi). Osalejatele jagati kokku üle 500 auhinna!

Rohkem teavet Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi kohta, sealhulgas fotod, edulood, žürii eluloolised andmed ning kõigi projektide kirjeldused on kättesaadavad veebilehel
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm. 

Pressiteade
IP/10/1201
Lissabon, 29. september 2010.

Veebilehelt European Union Contest for Young Scientists leiate ka kokkuvõtte riikide osavõtust aastatel 1989–2010 (Factsheet on participating countries 1989-2010).

Täpsema info võitjate tööde kohta leiate pressiteate täisteksti lisast.

Lisainfo: Terje Tuisk

Kommenteerimine on suletud