Suurbritannial on piiratud mõju raamprogrammile

Äsja ilmunud valitsuse tellitud aruandes tõdetakse, et Suurbritannia leige suhtumine 7. raamprogrammi võib põhjustada kaotusi nii rahastamises kui ka vähendada Suurbritannia mõju tulevase raamprogrammi kujundamisel.
15. septembril Technopolise poolt esitletud aruandes leitakse, et kuigi UK institutsioonid on üsna edukad mõnes programmis, eelkõige Euroopa teadusnõukogu ja Marie Curie tegevustes, siis pole neil suuri võimalusi mõjutada tulevasi prioriteete.
Vaatamata asjaolule, et 10% Suurbritannias tehtud uuringute rahastamisest pärineb raamprogrammist, pole sellel kunagi olnud mingit märkimisväärset mõju riigi teaduspoliitikale.
7. raamprogrammis osaleja küsitlus näitas, et teadlased kippusid keskenduma raamprogrammi negatiivsetele aspektidele, üritamata teha parandusettepanekuid.
Peaaegu kõik vastajad ütlesid, et osalevad raamprogrammis eelkõige riikliku rahastamise puudujääkide tõttu. Ligikaudu 60% ütles, et raamprogrammis osalemine on suurendanud nende rahvusvahelise koostöö ringi, samas kui 40% ütles, et osalemine on suurendanud ka nende teaduslikku võimekust.
Raport on saadav:
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/science/docs/i/10-1158-impact-eu-rtd-framework

Kommenteerimine on suletud