7RP läbirääkija uuendatud käsiraamat ning veebipõhine läbirääkimis- ja aruandluskeskkond

Euroopa Komisjon annab teada, et 7RP läbirääkija uuendatud käsiraamat (Negotiation Guidance Notes (version 10 September 2010)) on kättesaadav CORDISes aadressil
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/negotiation_en.pdf.

Käsiraamat on mõeldud taotlejatele, keda on kutsutud läbirääkimistele projekti hindamise käigus. Dokument tutvustab läbirääkimisteks vajalikku informatsiooni ja läbirääkimiste protsessi. Dokument ei käsitle Inimeste ja Ideede eriprogramme.

Uuendatud käsiraamat annab värskeima kirjelduse peamistest IT-vahenditest, mille leiab osavõtja portaali kaudu (via the Research Participant Portal) ning mis toetavad kogu läbirääkimiste protsessi alates juriidiliste isikute valideerimisest kuni grandiläbirääkimisteni.

Lisatud on uusi punkte, et kirjeldada läbirääkimiste ajalist käiku (time frame), mõningaid läbirääkimiste finantsaspekte, nagu spetsiifilise püsiva 60%-lise tasumäära kasutamist (the use of the specific flat rate of 60%), kohustust avada intresse andev pangakonto, vahetuskurss ning uuendatud finantsvõimekuse kontrolli protseduurid.

Läbirääkimisi toetab tehniliselt läbi osavõtjate portaali (Participants Portalveebipõhine läbirääkimiste aruandluse keskkond NEF (negotiation facility):

http://212.68.215.215/display/iKnowextern/NEF+Documentation

Et tegu on mahuka ja hädavajaliku teabega, siis ei tohiks sellega tutvumist viimasele minutile jätta.

Veebis on saadaval küllalt mahukas valik korduma kippuvaid küsimusi,
kuid abi annab ka raamprogrammi j
uriidiliste ja finantsküsimuste kontaktisik (Legal and financial NCP) Archimedeses:

Oskar Otsus
tel: 730 0324
oskar.otsus@archimedes.ee

Kommenteerimine on suletud