Uudiseid julgeoleku kolmanda projektikonkursi evalveerimisest ja muust

Nüüdseks on lõpetatud 7RP julgeoleku valdkonna kolmanda projektikonkursi tulemuste evalveerimine ja koostatud esialgne projektide pingerida. Mälu värskendamiseks lõppenud kutse osas (teemad ja rahastus) on võimalik tutvuda lähemalt eelmise aasta septembrikuises Innovaatikas ilmunud artikliga: test.artmedia.ee/innovaatika/?p=489.

FP7-SEC-2010-1 konkursile laekunud projektid:

Projektitüüp¹ Laekunud projekte Kogueelarve (mln €) EK rahastus (mln €)
IP + DEMO II 56 671,8 471,6
CP + CSA + NoE + DEMO I 147 456,1 348,1
Kokku 203 1127,9 819,7

Kokku laekus 56 IP ning 147 CP, CSA ja NoE projekti kogusummas 819,8 miljonit eurot, nendest kuus ei vastanud evalveerimise kriteeriumidele. Eesti ja Leedu osalevad kahes edukas projektis ning Läti ühes, samas kui kõige enam laekus taotlusi Inglismaalt, Prantsusmaalt ja Itaaliast, vastavalt 34, 28 ja 27 projekti. 197-st kõigile kriteeriumidele vastanud projektidest jäi lõpuks sõelale 40, nendega alustatakse käesoleva aasta teisel poolel rahastamisläbirääkimisi. Seitse projekti jäeti esialgu reservnimekirja. Eesti osales taotluse kirjutamisel seitsme partneriga kokku viies projektis. Läbirääkimiste õnnestumisel tuleb Eestisse projektide raha ligikaudu pool miljonit eurot.

Heameel on tõdeda, et rahastusotsus tehti ka riikide konsultantide koolitamise ja koostöö jätkuprojektile (SEREN II).

Evalveerimisel osales 98 sõltumatut eksperti, igat CP/CSA projekti evalveeris kolm ning IP/NoE/DEMO I ja II projekti viis eksperti. 37% evalveerijatest olid naised, mis on varasemate kutsetega võrreldes väga hea tulemus, 43% olid uued evalveerijad 2009. aastast alates. Esindatud olid 17 maa eksperdid, nendest 12% olid EU12 riigid, kolm assotseerunud riigid, üks kolmas maa ja üks sõltumatu ekspert.

35-st väljapakutud teemast ei laekunud ühtegi projekti kahele:

-1.4-2 Controlling the change of properties of chemicals to preclude misuse (CSA)
-7.0-5 Co-ordination of national research programmes in the area of Security research (ERA-NET) (CSA)

Üheksale teemale ei laekunud piisavalt häid projekte:

– 1.4-1 Advanced forensic toolbox (CSA)
– 4.3-2 Adaptation of existing Decision Support Systems (DSS) to new radiological threats (CP)
– 4.4-1 Basic service restoration (e.g. energy, water, communication), business continuity, domestic/environmental normality (CSA)
– 6.1-1 Signs of ‘early warning’ to detect trends and weak signals in social polarisation, radicalisation development and segregation (CP+CSA)
– 6.1-2 Develop models and tools to detect and evaluate risks of terrorism (CP+CSA)
– 6.1-3 Reduction of the cognitive biases in intelligence analysis (CP+CSA)
– 6.3-1 Developing a reference framework for the European security culture: the perception of threats and the trust in public authorities and the police and the perception of security as a service (CP+CSA)
– 6.5-1 Review existing codes of conduct, best practises, etc. as to the ethical use of security technologies and the corresponding legal requirements – make recommendations where shortfalls exist (CP+CSA)
– 7.0-2 Feasibility study for EU policy on high-level multi-organisational and trans-boundary interoperable field labs and test centres (CSA)

Ülima tõenäosusega valitakse enamik nendest üheksast välja ka tulevase, neljanda kutse jaoks.

Laekunud 197-s projektis osales kokku 2225 partnerit, nendest 551 (24,7%) osalevad 40 edukas, rahastatavas projektis. Allpool toodud tabelites on andmed partnerite tüübi ja VKEde osaluse kohta.

Osalejad

Organisatsiooni tüüp

Evalveeritud projektid Positiivselt hinnatud Edukus (%)

Haridus (v.a ülikoolid)

602 115 19,10

Eraettevõtted (v.a haridus)

849 223 26,27

Avalik-õiguslik (v.a teadus ja haridus)

269 77 28,62

Teadusorganisatsioonid

428 119 27,80

Muud

77 17 22,08

Kokku

2225 551 24,76

VKEde osalus

Osalejad Evalveeritud projektid Positiivselt hinnatud Edukusmäär
Kokku VKE Kokku VKE Kokku VKE
% %
Kokku 2225 582 26,2% 551 126 22,87% 24,76% 21,65%
Kogu-eelarve 819,8 199,4 24,3% 208,8 43,9 21,02% 25,47% 22,03%

VKEde osakaal oli 26,2%, nende edukusmääraks jäi 21,65%, samas oli kõikide osalejate üldine edukus  24,76%.

Evalveerimisel selgus, et teemasid, mis ühendaks julgeoleku ja ühiskonna, oli väga vähe. Selle vea parandamiseks oleks vaja antud valdkonna tegijatele teemad atraktiivsemaks muuta, samas luues ka ühendav sild asjast huvitatud akadeemilise ringkonna ja lõpptarbijate vahel ning muidugi on väga oluline kaasata ka tööstus.

Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, siis avatakse käesoleva aasta  juuli lõpus uus, neljas kutsevoor. Seega kõik, kellel ei ole seni õnnestunud mingil põhjusel osaleda, on teretulnud. Põhjalikumat infot saab allakirjutanult.

Järjest enam signaale tuleb EK poolt, et nii EK, EDA kui ka ESA peaksid oma jõud ühendama, sellega tõuseks Euroopa konkurentsivõime ja rahastusvõimalused oluliselt.

Eesti suunalt on Kaitseministeeriumi poolt märgata aktiveerumist selles suunas, jääme ootama positiivseid uudiseid.

Huvitavat lisalugemist:
ESRIF lõppraport
Info käimasolevate kutsete kohta
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?id=379

Einar Mikson
7RP julgeolek ja kosmos konsultant
SA Archimedes
einar.mikson@archimedes.ee

___________________________________________________________________________

¹Lühendite seletus:
IP – suuremahuline integreeritud projekt, täpsem piir määratletakse tööprogrammis
CP – võimekusprojekt
CSA – koordineerivad ja toetavad tegevused
NoE – tippkeskuste võrgustikud
DEMO I, DEMO II – julgeoleku programmi spetsiifilised suuremahulised projektid, mille rahalise piiri ja konsortsiumi suuruse määrab avatav projektikonkurss

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga