7. raamprogrammi tervise valdkonna IV taotlusvooru tulemused selgumas

Äsja on lõppenud üheastmelise protseduuriga taotluste ja influentsa-teemaliste taotluste hindamine. Tõenäoselt on asjaosalised ise koordinaatorite vahendusel oma taotluse saatusest juba teadlikud. Kui see peaks olema teistmoodi, siis saab allakirjutanu siinkohal valgusenäitaja rolli täita.

Kokku esitati selles taotlusvoorus 42-le teemale 224 projektitaotlust. Neist neli osutusid tehniliselt ebakorrektseteks ning hindamisele pääses kokku 220 taotlust, millest rahastatavate projektide nimistusse kanti 63. Seejuures jäi neli välja pakutud teemat projektiga katmata. Ehkki üksikuid projekte neile teemadele esitati, ei hinnatud neist ühtki piisavalt heaks.

Eesti partnerite osalusel (ent mitte juhtimisel) oli konkursitules üheksa projekti, millest kolm otsustati rahastada ning üks arvati varunimistusse (rahastamise tõenäosus on siiski väike). Seega on Eesti partneritega seotud projektide edukuse määr 33% üldise 29% kõrval. Ühtekokku toetab Euroopa Komisjon selle meetme raames Euroopa Liidu tervisevaldkonna teadust 333 miljoni euroga, millest Eestisse võiks hinnanguliselt tulla ligikaudu 1%.

7RP tervis 2010

* Lühitaotlusi esitati 460, neist neli olid tehniliselt ebakorrektsed, hinnati 456 lühitaotlust ning ettepanek täismahus taotluse esitamiseks tehti 89-le taotlejale. Täismahus taotlusi laekus 87, tehnilise ebakorrektsuse tõttu ei jäänud neist ükski taotlus hindamata. Taotlused esitati 13-l teemal, üks tööprogrammis esitatud teema jäi seega projektita. Selle taotlusvooru tulemused peaksid selguma aprilli lõpuks.

Kuivõrd Euroopa Komisjoni üheks eesmärgiks on kaasata teadust ja innovatsiooni edendavatesse projektidesse väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE), siis olgu esitatud mõned näitajad ka selles osas. Kõnealuses taotlusvoorus rahastusotsuseni jõudnud projektides osalevatest institutsioonidest on 28% VKEd, kelle kasutusse läheb 13,6% eelarvest (Euroopa Komisjoni eesmärk  on, et 30% eelarvest läheks VKEde kasutusse). Samas on vähemalt üks VKE partneriks 50-s projektis 65-st (77%). Koordinaatoriks on VKE seitsmes projektis.

Eraldi taotlusvooruna võib käsitleda influentsa-vastaste ravimite väljatöötamiseks mõeldud projektikonkurssi, kus üheleainsale teemale esitati kokku 13 taotlust, millest kaks osutusid tehniliselt ebakorrektseteks ning hinnatud 11-st projektist otsustati rahastada kaht. Edukuse määr oli seega 18%. Eesti partnereid sellel projektikonkursil taotlejate seas ei olnud.

Nüüd ka tulevasest taotlusvoorust. Sarnaselt viimastele aastatele plaanib Euroopa Komisjon uue taotlusvooru avada juuli viimasel päeval. 2011. aasta tööprogramm on siiski enam-vähem valmis: suur osa teemasid on oma lõpliku sõnastuse juba saanud, üksikute teemade puhul antakse sõnastusele veel viimast lihvi. Tööprogrammi kohta võib lähemat teavet küsida allakirjutanult.

8. juunil korraldab Euroopa Komisjon 2011. aasta tööprogrammi tutvustava avatud infopäeva Brüsselis. Sellele eelneval ja järgneval päeval toimuvad satelliitüritused koolituste ja temaatiliste seminaride näol. Lähem info ja registreerimine Cordise veebilehel.  Euroopa Komisjoni korraldatavad infopäevad on osalejatele tasuta, ent ise tuleb leida vahendid sõidu ja öömajaga seotud kulude katteks. Täpsem ülevaade kõnealustest üritustest jõuab Innovaatikasse maikuu esimestel päevadel koos kokkuvõttega kogu IV tatolusvoorust.

Argo Soon
7RP tervise valdkonna konsultant
SA Archimedes
Teaduskoostöö keskus
argo.soon@archimedes.ee

<!–[if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false ET ZH-CN X-NONE <![endif]–><!–[if gte mso 9]> <![endif]–><!–[if !supportAnnotations]–>// bw + bsl && x + aw – ah / 2 – cw >= bsl )
{ c.style.left = x + aw – ah / 2 – cw; }
else
{ c.style.left = x + ah / 2; }
if (y + ch + ah / 2 > bh + bst && y + ah / 2 – ch >= bst )
{ c.style.top = y + ah / 2 – ch; }
else
{ c.style.top = y + ah / 2; }
c.style.visibility = “visible”;
} } }
function msoCommentHide(com_id)
{
if(msoBrowserCheck())
{
c = document.all(com_id);
if (null != c && null == c.length)
{
c.style.visibility = “hidden”;
c.style.left = -1000;
c.style.top = -1000;
} }
}
function msoBrowserCheck()
{
ms = navigator.appVersion.indexOf(“MSIE”);
vers = navigator.appVersion.substring(ms + 5, ms + 6);
ie4 = (ms > 0) && (parseInt(vers) >= 4);
return ie4;
}
if (msoBrowserCheck())
{
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomanchor”,”background: infobackground”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomoff”,”display: none”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”visibility: hidden”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”position: absolute”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”top: -1000″);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”left: -1000″);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”width: 33%”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”background: infobackground”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”color: infotext”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”border-top: 1pt solid threedlightshadow”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”border-right: 2pt solid threedshadow”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”border-bottom: 2pt solid threedshadow”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”border-left: 1pt solid threedlightshadow”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”padding: 3pt 3pt 3pt 3pt”);
document.styleSheets.dynCom.addRule(“.msocomtxt”,”z-index: 100″);
}
// ]]><!–[endif]–> <!–[endif]–>

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga