7. raamprogrammi tervise valdkond oktoobris 2009

Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni seitsmenda raamprogrammi kolmas tegevusaasta hakkab küll lõppema, ent hingetõmbepausi ei ole siin ette nähtud. Hoopis vastupidi – kõik raamprogrammiga seotud tegevused on saanud sisse hea hoo ning neis kaasa löömise võimalused on päris mitmekesised. Järgnevalt annan ülevaate 7RP tervise valdkonnas toimuvast.

30. juulil avanenud neljanda taotlusvooru esimesed tähtajad on juba õige lähedal: 29. oktoobril on kaheastmelise menetlusega taotluste lühivormi ning Influenza teema(de) projektide esitamise tähtaeg. Viimase näol on tegevus koordineeritud valdkonnaga „Toit, põllumajandus ja kalandus ning biotehnoloogia”, kus samaks tähtajaks oodatakse projektitaotlusi seagripi seirevõrgustiku arendamiseks ning seagripi patogeneesi ning levikumehhanismide uuringuteks. Täpsemat infot leiab vastava valdkonna tööprogrammist. Tervise valdkonnas aga oodatakse projekte gripivastaste uudsete ravimite väljatöötamiseks, vt tööprogrammis teema HEALTH 2010.2.3.3-4: Novel therapeutics against influenza.

Üheastmelise menetlusega taotlusvooru tähtaeg on 19. novembril. Ka see päev pole enam kaugel. Siinkohal on Euroopa Komisjon palve mitte jätta taotluse esitamist viimasele päevale, sest serveri suure koormuse tõttu võib see ebaõnnestuda, taotluse tähtajaks mitte laekumine aga tähendab automaatselt selle kõrvalejätmist hindamisprotseduurist. Seda sõltumata hilinenud laekumise põhjustest. Näiteks eelmise konkursikutse puhul esitati 80% (113) taotlustest viimsel päeval ja 37% (43) koguni viimasel tunnil.

Aafrikaga seotud teemad – sealsete terviseprobleemide ning nende lahendamise võimaluste uurimine – on koordineeritud valdkondade „Keskkond” ning „Toit, põllumajandus ja kalandus ning biotehnoloogia” tööprogrammidega. Kui tervise valdkonna tööprogrammis hõlmavad teemad haiguste epidemioloogia, patogeneesi, ravimiarenduse ja sobivaimate tervishoiusüsteemide uuringuid, siis naabervaldkondade tööprogrammides sisalduv temaatika hõlmab haiguste vektorite käitumist muutuvates kliimaoludes, joogivee kättesaadavuse ja kvaliteedi problemaatikat ning tervisliku toidu ja tõhusa põllumajandusega seonduvat. Ülevaade Aafrikaga seotud teemadest on tervise valdkonna tööprogrammis lk 74–79, taotluste esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2010.

Teemadeblokile Alternative Testing Strategies, mis on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kosmeetikatootjate Assotsiatsiooni (COLIPA) ühisalgatus, on projektitaotluste esitamistähtajaks määratud 3. veebruar 2010. Nende teemade kohta vt lähemalt  tööprogrammist lk 80–84.

Lihtsustamaks taotluste vormistamist ning vähendamaks tehnilistest apsakatest tulenevaid nõuetele mittevastavusi, on Euroopa Komisjoni töötajad koostanud kontroll-lehe, et saaksite enne taotluse esitamist nimistus toodud punktid veel kord üle kontrollida. Kontroll-lehe (check-list) leiab sealtsamast, kust teisedki raamprogrammi tervise valdkonda puudutavad dokumendid: http://cordis.europa.eu/fp7/health/ (hetkel lehe keskel rubriigis Highlights, ülevalt teine link Check-list for Applicants HEALTH-2010 Calls).

Jätkuvalt on kogu 7. raamprogrammi ning avatud taotlusvoore kajastav info ning vajalikud dokumendid leitavad CORDISe kodulehelt http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html. Samas tasub uurida ka võimalust otsida CORDISe andmebaasist kavandatava projekti teostamiseks partnereid.

Lisaks CORDISe kodulehele on võimalik sooritada partneriotsinguid projekti SMEs go Health andmebaasist, mis on arvatavalt mõnevõrra paindlikum CORDISe omast. Vt  www.smesgohealth.org. Vajadusel saab abi ja täiendavat teavet ka allakirjutanult.

Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) ja Euroopa Komisjoni ühisalgatus Innovative Medicine Initiative (IMI), kuhu tänaseks on koondatud enamik raamprogrammi ravimiarendusega seonduvatest teemadest, avab uue taotlusvooru 30. oktoobril 2009. IMI taotlemise eripäraks on asjaolu, et taotlemise esimeses etapis kirjutavad projekti lühivormi teadlastest koosnevad konsortsiumid. Konkursisõela läbinud projektid arendatakse edasi täismahus taotlusteks koostöös teadlaste konsortsiumi ja teemast huvitatud EFPIA liikmetega. Seekordsed teemad on järgmised:

  1. Kuvamisel kasutatavad biomarkerid vähivastaste ravimite väljatöötamiseks
  2. Uued vahendid vähivastaste ravimite spetsiifilisuse ja tõhususe edendamiseks
  3. Molekulaarsed biomarkerid: vähiravi meetodite kiirem arendamine ja parem patsiendihooldus
  4. Ravikohas bakterioloogiliste kiirtestide väljatöötamine
  5. Hälbivalt kohanduvate immuunmehhanismide uurimine
  6. Krooniliste immuunsüsteemihaiguste translatiivsed uuringud: loomkatsete tulemuste kohandamine inimesele
  7. Ravimi/haiguste modelleerimine: kirjandus ja raamistik
  8. Farmakoloogia avatud teaberuum
  9. Elektroonilised haiguslood

IMI teise taotlusvooru temaatikat käsitlev infopäev toimub 17. novembril 2009 Brüsselis. Lähem info IMI tegemiste kohta nende kodulehel www.imi.europa.eu (tuleva taotlusvooru info: vt roheline link Calls; infopäevale viitav link on IMI kodulehe paremas servas rubriigis Highlights).

25.–27. novembril 2009 toimub Stokholmis BioTech Forum, mille raames on võimalik kohtuda ka tulevaste projektide potentsiaalsete partneritega. Osa üritusega seotud tegemisi on küll tasulised, ent mitmed päris tasuta. Lähem info ürituse kohta on veebilehel www.biotechforum.org.

Sama ürituse raames toimub 25. novembril 2009 ka 7. raamprogrammi osalustingimusi käsitlev info- ja koolituspäev, mis on üks tasuta üritustest. Täpsemat infot koolituspäeva kohta vt http://www.smesgohealth.org/common/events_details.asp?evid=284.

Ja lõpetuseks: kuna infoleht Innovaatika muutus sellest sügisest  võrguväljaandeks, on selles info avaldamine muutunud paindlikumaks. Ka käesolev infokiri on nüüd Innovaatika veebiväljaandes loetav. Nii saab olema ka edaspidi. Tähtsamate uudiste ilmumisel saadan endiselt teavitava e-maili ka. Innovaatika võrguväljaande leiate aadressilt: http://innovaatika.archimedes.ee.

Innovaatika avalehe paremast servast leiate ka rubriigi Küsitlus. SA Archimedesel on palve, et 7. raamprogrammi projektides osalenud täidaksid selle tagasisideküsitluse. See ei võta aega üle mõne minuti.

Edukat osalemist 7. raamprogrammis.

Argo Soon
7RP tervise valdkonna konsultant
SA Archimedes
Teaduskoostöö keskus
argo.soon@archimedes.ee

7.RP tervise valdkonna konsultant

SA Archimedes

Teaduskoostöö keskus

argo.soon@archimedes.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga