Uued maailmad, uued lahendused

ELi eesistujamaa Rootsi T&A visioonikonverentsleping

7.–8. juulil korraldasid rootslased Lundis seoses Rootsi eesistumise algusega suurejoonelise teadus- ja arendustegevuse visioonikonverentsi.

Umbes 400 osaleja seas oli Eestist kaks esindajat: akadeemik Jüri Engelbrecht ja HTMi teaduse ja kõrghariduse asekantsler Andres Koppel.

Näib, et rootslased on võtnud endale ambitsioonika ülesande – teadustegevuse üldisemate väärtuste alase diskussiooni pinnalt algatada konkreetsemaid tegevusi ELi teaduspoliitika kujundamiseks (sh 8RP ettevalmistamisel). Tutvustame lühidalt kahte selle konverentsi kokkuvõtvat dokumenti:  Lundi deklaratsiooni ja selle deklaratsiooni lisa.

On saanud üleüldiseks tavaks, et iga eesistujamaa püüab enda tähtsust jäädvustada mingi linna nimelise initsiatiiviga (Lissaboni protsess ja Barcelona eesmärk, Ljubljana protsess, Praha deklaratsioon). Nüüd siis on olemas termin Lundi deklaratsioon.

Lundi deklaratsiooni üldsõnalisusele annab märgatavalt konkreetsema täienduse deklaratsiooni lisa, mis ilmestab üsna hästi konverentsi arutluste käiku. Väga suur osa kirjapandust on paraku pikka aega ringluses olnud märksõnad, aga seekord olid mõned üleskutsed üsna konkreetsed.

Mõned näited:

ELi toetuste struktuur vajab konstruktiivset ülevaatamist. Näiteks EL toetab tubakakasvatajaid suurema summaga kui Euroopa ühiseid  terviseuuringuid.

Ühiste teadusuuringute rahastamiseks ettepanek ümber suunata ELi ühist raha teistest tegevusvaldkondadest T&Ale (nt CAPlt; CAP – Common Agricultural Policy). Rootsi uus minister Tobias Krantz tõi selle oma avakõnes otsesõnu välja ja hiljem ilmestati seda korduvate näidetega kuni selleni, et EL toetab tubakakasvatajaid suurema summaga kui Euroopa ühiseid terviseuuringuid.

Vähendada bürokraatiat ja lihtsustada protseduure. Portugali aktiivne minister Gago peatus sellel pikalt ja palus Rootsit võtta selles osas ette Euroopa Parlamendi suunas ja kutsus üles liikmesriike lihtsustama toiminguid ja vähendama bürokraatiat ka oma riigis. Sama rõhutas Nokia asepresident E. Ormala. Lõppsõnas lubas Jose Rodriguez, et lihtsustamine tuleb.

Suurendada riskivalmidust  nii teadusuuringutes kui innovatsioonis, st arvestada sellega rahastamisskeemides.

Erkki Ormala pidas Euroopa suureks puuduseks seda, et vaatame liiga palju tagasi ajaloole ja keskendume hirmudele, selle asemel, et vaadata ettepoole ja tegeleda võimalustega.

Lõppdokumentides ei kajastu otsesõnaliselt arutlustele sügavat tooni andnud ja paljude faktidega illustreeritud tõdemused, et Euroopa osatähtsus (rahvastik, majandus, T&A osakaal) maailmas kahaneb ja globaalse aktiivsuse tsenter nihkub Atlandilt enam Vaikse ookeani äärde. Nokia juhtfiguur Erkki Ormala pidas Euroopa suureks puuduseks seda, et vaatame liiga palju tagasi ajaloole ja keskendume hirmudele, selle asemel, et vaadata ettepoole ja tegelda võimalustega.

Teaduse direktoraadi peadirektor Rodrigueze kommentaarid Lundi deklaratsioonile on toodud pressiteates. Lühidalt öeldes kinnitas Rodriguez, et muudatused tulevad ja ASAP.

Konverentsi kohta saate rohkem lugeda siit: Swedish Presidency Research Conference in Lund „New worlds – New solutions”.

Andres Koppel
HTMi teaduse ja kõrghariduse asekantsler

 

Lundi deklaratsiooni põhiteemaks on Euroopa Liidu ja liikmesriikide ülemaailmsete väljakutsete suunas toimuva tegevuse ja jõupingutuste ühendamine selleks, et pöörata need probleemid uuteks võimalusteks. Kokkuvõtvalt on sõnum järgmine:

  • Euroopa teaduslik uurimistöö peab keskendume meie aja suurtele väljakutsetele (Great Challenges of our time) ja ületama jäiga valdkondliku lähenemise. See kutsub üles uuele kokkuleppele Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide vahel, mille raames Euroopa ja riiklikud instrumendid on heas kooskõlas ja koostöö tugineb läbipaistvusele ja usaldusele.
  • Suurte väljakutsete identifitseerimine ja neile reageerimine peaks kaasama nii avaliku kui erasektori sidusgrupid globaalset dimensiooni arvestavates läbipaistvates protsessides.
  • Lundi konverents algatas uue faasi suurtele väljakutsetele vastuste leidmise protsessis, kutsudes ELi Nõukogu ja Euroopa Parlamenti üles arendama seda protsessi edasi koostöös Euroopa Komisjoniga.

Täismahus Lundi deklaratsiooni leiab aadressilt: http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.8460!menu/standard/file/lund_declaration_final_version_9_july.pdf.

Lundi deklaratsiooni lisas sõnastatud poliitilised ettepanekud on lühidalt järgmised:

  • Teadustöö ja innovatsiooni prioriteediks seadmine suurte väljakutsete vastuvõtmiseks ja avalikkuse usalduse saavutamiseks – uue, kogu T&A- ja innovatsioonisüsteemi arvestava lähenemisega juhtimisstruktuuri arendamine.
  • Euroopa teadmisteloome süsteemi ümberkorraldamine ülikoolide reformimise kaudu – ELi kiire ülikoolide reform, et edendada tipptasemel uurimistööd valitud ülikoolides, arendades samaaegselt stiimuleid interdistsiplinaarseks uurimistööks ja koostööks kogu ühiskonnaga.
  • Radikaalsed uued lahendused nõuavad uurimistöös ja innovatsioonis rohkem riskivõtmist – et tagada teadustöös tipptaset, stimuleerida konkurentsivõime tõusu maailma maastaabis ja valmisolekut suurtele väljakutsetele vastu astumiseks uute radikaalselt uute innovatiivsete lahendustega, on vajalikud pikaajalised (rahalised) investeeringud kõikides teadmiste kolmnurga dimensioonides.
  • Nõudlus innovatsioonile tuginevate uute lahenduste järele peab olema stimuleeritud suunatud turu poliitikaga (lead market policies) – et innovatiivne Euroopa muutuks ülemaailmses konkurentsis juhtivaks jõuks (driving forces), tuleb arendada erinevaid stiimuleid ja instrumente.
  • Kõikides teadus- ja innovatsioonipoliitikates on vajalikud globaalsed strateegiad – Euroopa vajab rahvusvaheliste suhete ja koostöö strateegilist arendamist, tugevdades sidemeid ja liite ERAga ja Euroopa innovatsioonisüsteemiga.
  • Tipptasemel uurimistöö ja atraktiivsuse tagamiseks on vaja tipptasemel teaduse infrastruktuure – tipptasemel teaduse infrastruktuurid on vajalikud suurtele väljakutsetele vastu astumiseks innovatsiooni abil läbi koostöö liikmesriikide ning avaliku ja erasektori sidusgruppide vahel, samuti transdistsiplinaarse uurimistöö ja innovatsiooni toetamiseks.

Lundi deklaratsiooni lisa täisteksti leiate aadressilt:

http://www.vinnova.se/upload/dokument/VINNOVA_gemensam/Kalender/2009/new_worlds/Addendum%20Lund%20Declaration.pdf.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga