Euroopa T&A seire veebis

Euroopa Komisjoni teadusuuringute veebilehe aasta- ja muude ülevaadete leheküljel on avaldatud mitu värsket 6. ja 7. raamprogrammi seirele pühendatud dokumenti.

7. raamprogramm:

Need mahukad uuringud annavad üsna põhjaliku pildi 7RP rakendamise protsessist. Kuigi ülevaated on eelkõige pühendatud raamprogrammi kui terviku analüüsile, saab pildi ka sellest, kuidas Eesti teiste hulgas paistab.

6. raamprogramm

Avaldatud on ka 6RP ülevaated/uuringud, mis on üldse esimene kord, kus antakse terviklik hinnang kogu raamprogrammile. Varem koostati ELi T&A seirearuandeid viieaastaste perioodide kaupa.

Igati huvitav veebileht, kust saab viited ka paljudele varasematele seirearuannetele: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=et&pg=reports&cat=x.

Rein Kaarli
rein.kaarli@hm.ee
P.S. Veel huvitavaid teadusele ja arendustegevusele ning innovatsioonile pühendatud veebilehti:

Euroopa Teadusruum (http://cordis.europa.eu/era/home_en.html).
Põhjalik informatsioon Euroopa Teadusruumi (European Research Area) ülesehitamisega seotud tegevustest, dokumentidest ja sündmustest, sh toimunud ürituste detailsed ülevaated ja viited eelseisvate sündmuste kodulehekülgedele.

Euroopa Komisjoni majanduskasvu ja tööhõive (Growth and Jobs) kodulehekülg
(http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm#)
Koondab kõiki Lissaboni strateegia rakendamisega seotud dokumente, suuniseid, seirearuandeid ja temaatiliste uuringute raporteid. Samuti riikide reformikavasid ja nende hindamise tulemusi koos kaasnevate soovitustega ning majanduskriisi vastu astumisega seotud materjale.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga