Brüsseli büroo edastatavad teadusüritused (mai-september 2017)

Ürituste info on lugejate palvel nii eesti kui inglise keeles.
Alljärgnevad üritused kajastuvad samuti eestikeelses Horisont 2020 kalendris.
Üldised teadus- ja innovatsiooniüritused
Lingid ELi teadusürituste kalendritele:

 • Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi ürituste kalender
 • Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi ürituste kalender
 • Ingliskeelsed Horisont 2020 üritused ja üldine info

Euroopa merepäev “Meie merede tulevik”
18.-19.05.17 Poole, Ühendkuningriigid

Euroopa merepäev on iga-aastane üritus, kus tulevad kokku Euroopa merendusspetsialistid, et vahetada teadmisi ja luua ühistegevusteks partnerlusi. Euroopa institutsioonid lõid merepäeva 2008. aastal, et pakkuda foorumit ookeanimajanduse, teaduse ning avaliku valitsemise ja halduse esindajatele. Merepäev pakub neile võimalust tutvustada oma tegevusi, õppida üksteiselt, arutada valdkondadevahelisi küsimusi ning arendada ühiseid visioone.
Merepäeva põhiüritus on Euroopa merepäeva konverents, mida korraldatakse iga aasta erinevas piirkonnas ja erineva teemaga. Selleaastane kahepäevane konverents toimub Poole’is ja selle teema on “Meie merede tulevik”. Kõik sidusrühmad on oodatud olema aktiivsed ürituse kujundamisel. Euroopa merepäev keskendub neljale teemale:

 • Ohutus ja turvalisus.
 • Inimesed ja oskused.
 • Innovatsioon ja kasv.
 • Jätkusuutlikkus ja juhtimine.

European Maritime Day ‘The Future of our Seas’
The European Maritime Day (EMD) is the annual meeting point for Europe’s community of maritime professionals to come together, exchange knowledge and forge the partnerships needed for joint action. It was created in 2008 by the EU institutions in order to provide a forum for people from different areas of the ocean economy, from the world of science, from public government and administration to showcase their activities, learn from each other, discuss cross-cutting issues and develop joint visions.
The main event of EMD is the” European Maritime Day Conference”, held in a different region with a different theme each year. This year, the 2-day conference will take place in Poole with the title “The Future of our Seas”. As in previous years, all interested stakeholders are invited to get actively involved in shaping the event. EMD 2017 will focus on four themes: (1) Safety & Security, (2) People & Skills, (3) Innovation & Growth and (4) Sustainability & Governance.

BioVaria 2017
22.-23.05.17 München, Saksamaa
BioVaria toob kokku Euroopa teadusasutused, et parandada nende teadustöö tulemuste üleminekut rakendamisele. Euroopa kõige edukamad tehnosiirde organisatsioonid ühinevad, et esitleda oma kõige lootustandvamaid projekte alates ülikoolidest ja rahvusvahelisest tööstusest kuni poliitikakujundajateni.
BioVaria on rahvusvaheline üritus, mis:

 • Toob kokku Euroopa tippteadlased, tehnosiirde spetsialistid, investorid ja tööstuse esindajad.
 • Koosneb pretsedenditult paljudest majanduslikult huvipakkuvatest bioteaduste projektidest, mis on saanud riiklikku rahastust Euroopas.
 • Hõlmab peamiste inimestel esinevate haiguste potentsiaalset diagnostikat, ravi ja alustehnoloogiaid.
 • Esitleb valituid idufirmasid interaktiivse paneeli formaadis.
 • Ühendab 10-minutilisi kõnesid postrinäitustega.
 • Pakub rohkeid võimalusi näost-näkku võrgustumiseks.

BioVaria on erinevate tehnosiirde organisatsioonide poolt korraldatud üritus, mis toob kokku:

 • Ettevõtlusarendajad rahvusvahelisest bioloogiliste ravimite ja meditsiinitehnoloogiate tööstusest, kes otsivad tipptasemel leiutusi, et täiendada oma ettevõtete T&A valdkonda.
 • Investorid, kes otsivad investeerimisvõimalusi intellektuaalomanditesse.
 • Tehnosiirde spetsialistid ja sellega seotud teadlased riiklikest teadusasutustest, kellel on patendiga kaitstud tehnoloogiad, mis on valmis litsentseerimiseks või partneri leidmiseks.
 • Euroopa teadusinstituutide või ülikoolide kõrvalettevõtted (ingl. spin-offs), kellel on pakkuda häid investeerimise või partnerluse võimalusi.

BioVaria 2017
BioVaria brings together European research institutions across national borders in order to improve the transfer of their research results into application.

Europe’s most established technology transfer organizations join to present their most promising projects from academia to decision makers from international industry. BioVaria is a pan-European showcasing event, that:

 • gathers Europe’s top scientists, technology transfer professionals, investors and industry representatives
 • features an unprecedented density of commercially attractive, licensable life-sciences projects emanating from publicly-funded research across Europe
 • covers potential diagnostics and therapeutics for major human diseases as well as platform technologies
 • presents selected start-ups in an interactive panel format
 • combines 10-min pitches with poster exhibitions
 • provides ample opportunity to network face-to-face with conference attendees to share and discuss inventions

BioVaria is organized by technology transfer offices from various organizations and attracts:

 • Scouts and business developers from the international biopharmaceutical and medtech industry looking for cutting-edge inventions to complement their companies’ R&D portfolios.
 • Investors looking for attractive IP assets as investment opportunities.
 • Technology transfer professionals and associated scientists from public research institutions who have patent-protected technologies available for licensing or partnering.
 • Spin-offs from European research institutes or universities who have attractive investment or partnering opportunities to offer.

Kuues Rumeenia energia konverents „Piirkondlik koostöö kui Euroopa Energialiidu liikumapanev jõud: mehhanismid ja algatused energiatööstusele ja poliitikakujundajatele“
30.-31.05.17 Brüssel, Belgia
Kuues Rumeenia energia päev keskendub sel aastal teemale „Piirkondlik koostöö kui Euroopa Energialiidu liikumapanev jõud: mehhanismid ja algatused energiatööstusele ja poliitikakujundajatele“. Ürituse esinejate seas on Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič, kelle vastutusvaldkond on Energialiit.
30. mail toimub terve päeva kestev tööstuse arutelu piirkondliku koostöö mehhanismidest ja algatustest. 31. mail on poliitika arutelu, mille eesmärk on tutvustada poliitikakujundajate pingutusi lahendada väljakutseid luues uue puhta energia paketi raames integreeritud ja täielikult toimiv energiaturg.
Üritus toob kokku energia poliitikakujundajad riiklikul ja EL-i tasandil, Euroopa Komisjoni esindajad, Euroopa Parlamendi liikmed, Brüsselis aktiivsete assotsiatsioonide ja energiaettevõtete esindajad ja need, kes on huvitatud Kesk- ja Ida-Euroopa energiaturu paremast tundmisest.

The 6th “Romanian ENERGY DAY” 2017 Annual Conference “Regional cooperation, a key driver for the Energy Union: Mechanisms and initiatives for the energy industry and policymakers”
Organized in cooperation with the Permanent Representation of Romania to the European Union and MEP Victor NEGRESCU, the 2017 edition enjoys the participation of Maroš Šefčovič, European Commission’s Vice-President in charge of a Resilient Energy Union with a Forward Looking Climate Change Policy.

Following a full day of industry discussions regarding Mechanisms and initiatives for regional cooperation, the policy module foreseen for the 31st of May in the European Parliament aims at showcasing the policymakers’ efforts to address the challenges in creating an integrated and fully functioning energy market in the form of the newest initiative dedicated to all Europeans: the Clean Energy Package.
The Romanian Energy Day 2017 will bring together key representatives energy policy makers at national and EU level, representatives of the European Commission, Members of the European Parliament, representatives of professional associations and energy companies active in Brussels and all those interested in understanding the Central-Eastern European energy market.

IGLO konverents „9. raamprogrammi poole“
01.06.17 Brüssel, Belgia
IGLO 2017. aasta konverents keskendub 9. raamprogrammile. Teema on aktuaalne, kuna Euroopa Komisjon tegeleb Horisont 2020 vahehindamise lõpule viimisega ning plaanib suvel käivitada 9. raamprogrammi jaoks avaliku konsultatsiooni. See on ideaalne aeg IGLO-l pakkuda Brüsseli sidusrühmadele ja ELi institutsioonide kolleegidele võimalust süvendada arutaelu sellest, kuidas teha järgmist raamprogrammi veel tulemuslikumaks, tõhusamaks ja orienteeritud mõjule.
Peaesineja Kurt Vandenberghe esitab Euroopa Komisjoni töödokumenti Horisont 2020 vahehindamisest ning heidab valgust 9. raamprogrammi planeerimisele. Kõrgetasemeline ekspertide paneel arutab erinevatest vaatenurkadest samme 9. raamprogrammi poole. Paneeli kuulub ka Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo.

IGLO Summer Reception 2017
The IGLO Summer Reception 2017, which will focus on the topic ‘Towards FP9’. The choice for this topic is timely, with the European Commission in the process of wrapping up the work on the Horizon 2020 interim evaluation and the planned launch of their public consultation on FP9 this summer. The perfect time for IGLO to provide Brussels stakeholders and colleagues from the European Institutions an opportunity to deepen the discussion on how to make the Framework Programme even more effective, efficient and impact oriented whilst laying the foundations for FP9.
Kurt Vandenberghe, the key note speaker, will present on the Commission staff working document on the interim evaluation of Horizon 2020 and provide insights on FP9 planning. Moreover, IGLO will convene a high level expert panel to discuss the road towards FP9 from various perspectives. Among the panelists is Jaak Aaviksoo, the rector of Tallinn Technical University.

Euroopa teadusülikoolide võrgustiku Guild’i foorum
01.06.17 Brüssel, Belgia

Euroopa teadusülikoolide võrgustiku Guild’i foorumil arutatakse Guild’i poliitikaürituste seeria põhiteemasid ning tehakse ettepanekuid teadusuuringute väärtuse ja ülikoolide olulisuse kohta. Foorumil uuritakse ka, kuidas rahastamismehhanisme saaks parandada, et aidata tegeleda Euroopa põhiprobleemidega.

Inaugural Guild Forum
Universities, Research and the Future of Europe

Reflecting on key themes explored in The Guild Launch Series, this Forum will present a number of propositions about the value of research and the importance of universities. The forum will also explore how funding mechanisms can be enhanced to help address Europe’s fundamental problems.

16. maailma nano konverents
05.-06.06.17 Milano, Itaalia
Konverentsi teema on “Uute ideede innovatsioon nanotehnoloogia valdkonnas” ja selle eesmärk on toetada noori ja nende teadusuuringute alaseid võimeid andes neile võimaluse kohtuda nanotehnoloogia spetsialistidega.
Konverents pakub head võimalust teha esitlusi, jagada informatsiooni, kohtuda praeguste ja potentsiaalsete klientidega ning tutvustada uut tootevalikut.
Konverents pakub maailmakuulsaid esinejaid, kõige uuemaid tehnikaid, taktikaid ja kõige uuemat infot nanotehnoloogia valdkonnast.
Sihtgrupp: nanomaterjalide ja nanotehnoloogiate tudengid, teadlased, teaduskonnad, assotsiatsioonid, ettevõtjad, koolitusasutused, meditsiiniseadmete tootmise ettevõtted.

16th World Nano Conference
Theme of the Conference is “Innovation of new ideas in the field of nanotechnology” with a target to support youthful personalities and their research abilities by giving a chance to meet the specialists in the field of Nanotechnology. Nanotechnology conferences are intended to investigate different applications in various fields.

With members from around the world focused on learning about Nanotechnology engineering and Nano medicine this is your single best opportunity to reach the largest assemblage of participants from all over the world. Conduct demonstrations, distribute information, meet with current and potential customers, make a splash with a new product line, and receive name recognition at this 2-day event.
World-renowned speakers, the most recent techniques, tactics, and the newest updates in fields Nanotechnology and engineering, Medical Nanotechnology, tissue engineering are hallmarks of this conference.

Target Audience:

 • Nanomaterials and Nanotechnology Students, Scientists
 • Nanomaterials and Nanotechnology Researchers
 • Nanomaterials and Nanotechnology Faculty
 • Nanomaterials and Nanotechnology Colleges
 • Nanomaterials and Nanotechnology Associations and Societies
 • Business Entrepreneurs
 • Training Institutes
 • Manufacturing Medical Devices Companies

25. Euroopa biomassi konverents ja näitus EUBCE 2017
12.-15.06.17 Stockholm, Rootsi

Stockholmis toimuv 25. Euroopa biomassi konverents ja näitus EUBCE on maailma juhtiv rahvusvaheline platvorm dialoogi edendamiseks teadusuuringute, tööstuse, poliitika ja biomassi ettevõtete vahel.
Üritus hõlmab kogu biomassi väärtusahelat, et edendada äritegevust, võrgustuda, esitleda ja arutada viimaseid arenguid ja uuendusi biomassi valdkonnas, harida biomassi kogukonda ja kiirendada kasvu.
Ürituse raames korraldatakse lisaks konverentsile rahvusvaheline näitus, mis annab ettevõtetele ja teaduslaboritele võimalusi tutvustada oma uusimaid tooteid ja tuua kokku teadlased ja tehnoloogid juhtivate biomassi tööstuste ja organisatsioonidega.

EUBCE 2017 – 25th European Biomass Conference and Exhibition, 12-15 June 2017
The European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) is a world class annual event which, since 1980, is held at different venues throughout Europe.

The EUBCE covers the entire value chain of biomass to conduct business, network, and to present and discuss the latest developments and innovations, the vision is to educate the biomass community and to accelerate growth.
The EUBCE will host a dynamic international Exhibition for companies and research labs to showcase their latest products and bringing scientists, technologists and key players together with leading Biomass industries and organizations.          

Euroopa Liidu säästva energia nädal 2017
19.-25.06.17 Brüssel, Belgia

Euroopa Liidu säästva energia nädal toob kokku riigiasutused, energiaagentuurid, teadusasutused, valitsusvälised organisatsioonid, ettevõtted ja tarbijad, kellel on võimalus vahetada mõtteid, kuidas saavutada varustuskindel, puhas ja tõhus energia. Nädala raames toimuvad üritused nagu iga-aastane säästva energia poliitika konverents, võrgustumise võimalused ja auhinnatseremoonia energiasäästlike algatuste jaoks.

EU Sustainable Energy Week 2017
During the EU’s Sustainable Energy Week, public authorities, energy agencies, research organisations, NGOs, businesses, and private consumers will have the chance to exchange ideas about providing secure, clean and efficient energy. Events organised as part of the week will include the annual Policy Conference on sustainable energy as well as networking opportunities and an awards ceremony for energy-saving initiatives.

Norra päev „Digitaalne revolutsioon: mida see tähendab haridusele, teadusele ja innovatsioonile?“
21.06.17 Brüssel, Belgia
Norra Missioon Euroopa Liidu juures ja Norra teadusuuringute, innovatsiooni ja hariduse kontaktbüroo NorCore korraldavad Norra päeva puhul iga-aastase teaduse ja innovatsiooni teemalise ürituse Brüsselis. Selle aasta teema keskendub sellele, kuidas digitaalne areng kujundab haridust, teadusuuringuid ja innovatsiooni ning järgmise põlvkonna ELi programme.
Registreerimine SIIN.

Digital revolution: What does it mean for the future of education, research and innovation?
The Mission of Norway to the EU and NorCore (the Norwegian Contact Office for Research, Innovation and Education) invite you to the annual Norway Day on 21 June. This year’s event will focus on how the digital development will shape education, research and innovation – and the next generation of EU programmes.

E² Tech4Cities partnerlusüritus 2017 “Leia oma järgmine teadusuuringute, tehnoloogia või finantspartner”
23.06.17 Brüssel, Belgia

Kolmas E²Tech4Cities 2017 – linnade energia- ja tõhususe tehnoloogiad – on Enterprise Europe Brussels’i korraldatav partnerlusüritus. Sel aastal on ELi säästva energia nädala raames korraldajaks ka impulse.brussels. Osalejatel on võimalik esitada oma ideid investorite paneeli ees.
Ürituse sihtgrupp on ettevõtted (k.a. idufirmad, VKEd ja suurettevõtted), riigiasutused, omavalitsused, tööstusühendused, ülikoolid, teaduskeskused, investorid ja äriinglid.
Ürituse põhiteemadeks on: taastuvenergia, energiatõhusad hooned ja piirkonnad, IKT linnades, arukad linnad ja kogukonnad, energiatõhus transport, Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni võimalused Horisont 2020-s, energiakorraldus, energia taaskasutamine, arukad võrgud ja energia süsteemide integreerimine.

E² Tech4Cities Brokerage Event 2017 – Find your next research, technology or financial partner
E²Tech4Cities 2017 – Energy & Efficiency Technologies for Cities – is back with a 3rd editon of its highly visible brokerage event organized by Enterprise Europe Brussels.

Also this year, the B2B event will be hosted by impulse.brussels at the occasion of the EU Sustainable Energy Week 2017 #EUSEW2017 NEW!!! Pitch your project idea in front of a panel of investors
For whom: Private companies (including Start-ups SMEs and large companies); Public authorities and municipalities; Industry associations; Universities and research centers; Investors and Business Angels.
Focus and main areas topics: Renewable energies; Energy-efficient Buildings and districts; ICT for cities; Smart cities and communities; Energy efficient mobility and transport; European Research and Innovation opportunities under Horizon 2020; Energy management; Energy recovery; Smart grids and energy systems integration.

Euroopa innovaatiliste regioonide nädal 2017
28.-30.06.17 Košice, Slovakkia
8. Euroopa innovaatiliste regioonide nädalat korraldab Košice Tehnikaülikool Slovakkias. Innovaatiliste regioonide nädal on alates 2010. aastast põhiline Euroopa innovatsiooni ja piirkondliku arengu poliitika foorum. Ürituse eesmärk on käsitleda digitaliseerimise väljakutseid, ühiskondlikku mõju ja sellega seotud teadusuuringuid ja innovatsiooni sünergias Košice linna karakteriga.
Üritust toetab Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat, tipptaseme levitamise ja osaluse laiendamise programm ning see on seotud Slovakkia ELi Nõukogu eesistumisega.

Week of Innovative Regions in Europe 2017
This year, the Technical University of Košice (Slovakia) will host the 8th edition of the European Commission’s Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) from 28th to 30th June 2017. The Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) is from 2010 main European policy forum for innovation and regional development.

The focus of WIRE 2017 is built on challenges and societal impact of digitalisation and related R&I in synergy with the character of Kosice city itself.
This conference is supported by the Directorate-General Research & Innovation, Spreading Excellence and Widening Participation Programme and is related to the 2017 Slovak EU Presidency.

Euroopa Komisjoni konverents „Teadusuuringud ja innovatsioon – kujundamas meie tulevikku“
03.07.17 Brüssel, Belgia

Euroopa Komisjon korraldab konverentsi „Teadusuuringud ja innovatsioon – kujundamas meie tulevikku“, mis toob kokku 700 sidusrühma ja huvitatud osalejat, et arutada teadusuuringute ja innovatsiooni rolli Euroopa tulevikus.
Pascal Lamy, kes juhib kõrgetasemelist ekspertrühma, kes nõustab Euroopa Komisjoni ELi teaduse ja innovatsiooni investeeringute maksimaalse mõju osas, esitab Horisont 2020 vahehindamise tulemuste raames rühma visiooni ja soovitusi tulevikuks.
Konverentsil arutatakse kõrgetasemelise ekspertrühma soovitusi, toimub interaktiivne paneeldiskussioon läbimurdelistest ideedest ja käivitatakse sidusrühmade konsultatsioon järgmise raamprogrammi jaoks.
Esinejate seas on Nobeli preemia laureaadid, tööstuse esindajad, tippteadlased ja –innovaatorid, poliitikud, ühiskonnategelased ning ka noored. Nad arutavad publikuga, kuidas teadus ja innovatsioon võivad majandust muuta ja ühiskonda parandada.

Save the Date! Research & Innovation – shaping our future
The conference “Research & Innovation – shaping our future”, hosted by Research, Science and Innovation Commissioner Carlos Moedas, will bring together policymakers from EU institutions, nearly 700 stakeholders and interested actors to discuss the role of research and innovation for Europe’s future.

Pascal Lamy, the chair of the High Level Group on maximising the impact of European research and innovation programmes, will present the Group’s vision and recommendations for the future, based on the results of the interim evaluation of Horizon 2020.
The conference will build further momentum for research and innovation as an investment for our future by:

 • Discussing the recommendations of the High Level Group
 • Debating game-changing ideas in an interactive panel format
 • Launching the stakeholder consultation for the successor framework programme.

Visionary speakers will include Nobel Prize winners, captains of industry, researchers and innovators at the frontier of progress, politicians and movers and shakers in society but also youngsters who have expectations for the(ir) future. They will discuss with the audience how research and innovation could transform our economy and improve our society.

Kuues Euroopa ettevõtluse TAI konverents CONCORDi 2017
27.-29.09.17 Sevilla, Hispaania
CONCORDi on kaks korda aastas toimuv ettevõtluse teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) konverents. Korraldajateks on Teadusuuringute Ühiskeskus ja OECD. Ürituse eesmärk on määrata kindlaks teadusuuringute, ettevõtete ja poliitika väljakutsed selles valdkonnas järgmise kümne aasta jooksul ja anda juhiseid ELi tööstuse teadus- ja innovatsioonipoliitika tegevuskavaks. Konverentsil tutvustatakse ja arutatakse ettevõtluse TAI-le ja tehnoloogilisele arengule asjakohaseid teoreetilisi ja empiirilisi panuseid.

6th European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORDi 2017
27-29 September 2017, Seville, Spain
CONCORDi 2017 is the bi-annual European Conference on Corporate R&D and Innovation.

Organised by the Joint Research Centre in association with the OECD, CONCORDi 2017 aims to identify the research, business and policy challenges in this area for the decade to come, and to provide guidance to the EU industrial research and innovation policy agenda.
On occasion of its tenth anniversary, CONCORDi 2017 aims to present and discuss both theoretical and empirical contributions relevant to corporate R&D, innovation and technological advancement.

Malta ELi Nõukogu eesistumisega seotud üritused

EuroNanoFoorum 2017
21.-23.06.17 Valletta, Malta
Kaheksas EuroNanoFoorumi konverents on 2003. aastast kasvanud Euroopa silmapaistvamaks foorumiks teadlaste, töösturite ja poliitikakujundajate valdkondades.
Malta ELi Nõukogu eesistumise korraldatav konverents keskendub sellele, kuidas nano- ja materjalitehnoloogiad saavad tugevdada konkurentsivõimet kõikides Euroopa tööstusharudes. Arutatakse ka raamtingimusi, haridust, standardeid, määruseid, intellektuaalomandiõigust, ohutuse teemasid, ettevõtlust ja tööstuspoliitikat.
Kavas on ka sessioonid teemadel rahandus ja rahastamine Euroopa ja riiklike programmide kaudu, eriti Horisont 2020 kaudu, nutikas spetsialiseerumine ning avaliku ja erasektori vaheliste partnerluste algatused.

EuroNanoForum 2017
The EuroNanoForum biannual conference, now in its 8th edition, has grown since 2003 into the most significant European forum in its field for scientists, industrialists and policy makers.

ENF2017 is orginised under the auspices of the Maltese Presidency of the European Union.
EuroNanoForum 2017 will focus on how nano and materials technologies can strengthen competitiveness across all European industries. The discussion will also extend to framework conditions such as education, standards, regulations, IPR and safety issues, as well as entrepreneurship and industrial policy.
The programme will include sessions on finance and funding through European and National programmes, in particular Horizon 2020, smart specialisation and public-private partnership initiatives.

Koostajad
Kadri Sirg

ETAg-i Brüsseli büroo juht, kadri.sirg@etag.ee

Annika Eskusson
ETAg-i Brüsseli büroo püsistažöör, annika.eskusson@etag.ee

Kommenteerimine on suletud