BBI infopäev ja partnerlusüritus toimuvad Brüsselis 28. aprillil 2017

Tehnoloogiate ühisalgatus „Biotoormel põhinevad ettevõtted“ (Bio-Based Industries, BBI), mida rahastavad ühiselt Euroopa Komisjon ning Euroopa Biotoormel Põhinevate Ettevõtete Konsortsium (Bio-Based Industries Consortium, BIC), on loodud kiirendamaks uute konkurentsivõimeliste biopõhiste väärtusahelate väljatöötamist, mis võimaldaks vähendada sõltuvust fossiilkütustest ja edendaks ka maaelu arengut. BBI-l on oma tööprogramm, mis määratleb teadustöö põhisuunad ning konkreetsed teadusprojektide teemad. Projektides osalema on oodatud nii teadlased ja ettevõtjad kui ka kõik teised biomajandusest huvitatud osapooled.

BBI nfopäeva hommikupoolikul tutvustavad Euroopa biomajanduse võimalusi ja väljakutseid eksperdid Euroopa Komisjonist ja BIC-st. BBI 2017. aasta teadusprogrammi ning osalemistingimusi ja taotlemisprotseduuri tutvustavad BBI programmijuhid. Küsimusi on võimalik esitada nii ettekannete lõpus kui ka pärast sessiooni individuaalselt. Pärastlõunal toimub partnerlusüritus. BBI veebilehelt saab juba uurida esialgset päevakava. Projektipartnereid saab leida ka BBI partnerlusplatvormi kaudu.

Üritus on osalejatele tasuta, vajalik on eelnev registreerimine. Reisikulud tuleb osalejatel endil katta. Lähem info BBI ja partnerlusürituse kohta on BBI veebilehel www.bbi-europe.eu; on ka otselink registreerimiseks.

Argo Soon
argo.soon@etag.ee

Kommenteerimine on suletud